Slider07

STØYDEKSELET

SOM GJØR VARMEPUMPEN NÆRMEST LYDLØS!

Støydempende

Vanntett - myk overflate

Ny og bedre design

For balkonger og altaner

Hva er et støydeksel
for varmepumper?

Silenzzer ™ Støydeksel trekkes over
varmepumpens utedel og gjør den
nærmest lydløs!

Støydekselet demper støyen så mye at
varmepumper nå kan
monteres på altanen i borettslag.

STØYDEMPENDE

Silenzzer ™ er et støydeksel som trekkes over varmepumpens utedel. Den er laget av et 150 mm tykt og mykt høyabsorberende akustikkmateriale som omslutter utedelen tett. Materialet har unike støydempende egenskaper.

VANNTETT OG SIKKER

Støydekslet er laget av mykt skum-matriale, overtrukket med en tykk gummihinne. Avstanden inn til viften er 20 cm, mot 5 cm. uten støydeksel. Trange lameller og økt avstand inn til viften redusrerer sjansen for skader på små barnehender.

NY DESIGN

En varmepumpe er ikke spesielt vakker. Vi har derfor lagt mye arbeid i å forbedre utseende. Vi har fått gode tilbakemeldinger på designet, og vi må si oss enig i en kommentar som nylig kom: nå ser mer ut som et møbel enn en farlig maskin.

MILJØ OG NABOER

Støyforurensing får et stadig større fokus og EU-kravene til maksimale verdier i rekreasjonsområder som private balkonger vurderes innskjerpet. Med Silenzzer™ Støydeksel over varmepumpens utedel gir du naboene fred på sin altan.

STØYDEKSEL FOR BRUK
PÅ BALKONGER OG ALTANER

Høy­‐ og lavblokker rammes spesielt hardt av støykravene på grunn av at naboer er tett på, ofte bare med et tynt skille mellom balkongene. Silenzzer Støydeksel har gjennomgått strenge tester og hvert enkelt støydeksle er kontrollert og nummerert, har påmontert oblat og har eget sertifikat. Den fjerner støyen fra varmepumpen og dermed sjenansen både for varmepumpe-eier og naboene.

Silenzzer Støydeksel et kjærkomment tiltak for å øke utbredelsen av varmepumper i Norge, og da spesielt i borettslagene. Lavere energiforbruk, renere inneklima, behagelig varme og sval kjøling om sommeren er nå mulig for mer enn 500.000 blokkleiligheter i Norge*.

Norsk varmepumpeforening støtter bruken av Silenzzer Støydeksel**.

Les mer om varmepumper og inneklima på Astma- og Allergiforbunds hjemmesider, www.astmaogallergiinfo.no, og på Norsk Varmepumpeforenings informasjonssider www.varmpumpeinfo.no

* Styret må tillate montering av varmepumpe med sertifiserte støydeksel og andelshavere må følge monteringsoppsettet som er godkjent. Tall er hentet fra SSB boligtelling i november 2011. ** Se sitat et annet sted på siden.

Varmepumpepakken
inneholder:

  • Silenzzer ™ Støydeksel
  • Varmepumpe (innedel + utedel)
  • Montering utført av autoriset personell

Ta kontakt for et konkret pristilbud!

* Pristilbud og rabatter er begrenset til kampanjeperioden som strekker seg frem 31.12.2015

Informasjonssjef i Norsk varmepumpeforening,
Einar Gulbrandsen, sier støydekselet åpner
for at flere borettslagene nå kan vurdere
å tillate montering av private varmepumper,
og ønsker det derfor velkommen.

Informasjonssjef
i Norsk varmepumpeforening
Einar Gulbransen.

”I en undersøkelse vi har gjort kommer støy høyt på listen over forhold som er viktige når varmepumpe blir vurdert.

Et støydeksel kan derfor være et viktig tiltak for økt utbredelse av varmepumper, og da spesielt i tettbygde områder som høy- og lavblokker,” sier Einar Gulbransen, som er informasjonssjef i NOVAP.

”Det er også positivt at eiere og naboer av monterte varmepumper nå får tilgang til et støydempende tiltak som kanskje kan løse konflikter knyttet til støy”, legger Bård Bårdsen til, fagsjef i NOVAP.

BORETTSLAG

Ja, takk - Ta kontakt!

Vi avtaler nå informasjonsmøter med borettslag over hele landet.

Informasjonsmøtene er delt i to der første del er sammen med styret (30 min.), og andre del med andelshavere (45 min.)

Styret får innføring og opplæring i kontroll av monteringsmappen som følger hver varmepumpeinstallasjon der dokumenter og sertifikat skal kontrolleres, før den lagres på rett bolig.

Andelshaverne får informasjon om varmepumper og god anledning til å stille spørsmål. Vi sender ut materiell til styrene for oppslag i borettslaget. Dato og tid for informasjonsmøte påføres av styret.

Varmepumpepakken inneholder alle elementer for en komplett fungerende varmepumpe. I tillegg er det tatt inn en delbetalingsplan slik at alle skal ha muligheten til å anskaffe seg varmepumpe.

Fordelene med en varmepumpe kan kort oppsummeres med; bedre varme og varmedistribusjon, renere inneluft, lavere oppvarmingskostnader og ikke minst sval kjøling om sommeren.

ANDRE EIERFORMER

Ja, takk - Ta kontakt!

KONTAKT: AIRLUX AG AS +47 926 78 000
INFO@AIRLUX.ONE

Silenzzer ™